Totaltvätt & Måleritjänst Väst AB

Rotavdrag

Nyttja rätten till ROT-avdraget!

takm__lning2_

Privatpersoner som äger en fastighet

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller äger och som dina föräldrar bor i.

Privatpersoner som äger en bostadsrätt

Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få skattereduktion för ROT-arbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion, inte bostadsrättsföreningen. Endast ROT-arbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion. Du kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt dig dom.

brffoto
241714170_245139817618047_3671122770072059827_n

Totaltvätt & Måleritjänst AB använder fakturamodellen

Fakturamodellen innebär att du som köper husarbeten betalar 70% av arbetskostnaden inklusive moms. Du får alltså den preliminära skattereduktionen direkt. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut. Det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt i din deklaration. Du behöver alltså inte lämna in en ansökningsblankett för detta. För att du ska kunna få preliminär skattereduktion och för att utföraren ska kunna få betalt från Skatteverket krävs det att du lämnar ditt personnummer och fastighetsbeteckning till utföraren av arbetet.